home

TINA ESKILSSON


7.12 -21.12 2019 Konstnärhusets medlemsutställning, Stockholm


24.1–17.5. 2020 Åbo Konstmuseum, Lars Göran Johnsson samling, Åbo, Finland